نمای کرتین وال

کرتین وال یا دیوار پرده‌ای ایده‌ای نوآورانه برای محصولی خود ایستا است که ورود حداکثری نور به ساختمان را مهیا می‌سازد.

با روش‌های متنوع فیس کپ و فریم لس که با دو روش اجرائی unitized و steak امکان‌پذیز می‌باشد.

در حال نمایش 4 نتیجه